igorwitkowski

Ranking sześciu najlepszych książek Igora Witkowskiego (w opinii samego autora):

Nr 1 - Instrukcje przebudzenia
Gruntownie przerobione i rozszerzone wydanie tej książki, noszący podtytuł "Strategia przemian na Ziemi i Nowy Renesans". Tym razem jest to analiza zapowiedzi i wskazówek płynących od wyższych inteligencji, co dało ciekawy i zaskakująco logiczny obraz. Jest to charakterystyka naszego świata jasno wskazująca drogi do osiągnięcia przełomu, poprzez przewartościowanie ludzkiej świadomości i budowę świata ukierunkowanego na rozwój, zamiast obecnego "nowego średniowiecza". Innymi słowy, chodzi o budowę "cywilizacji światła".


Nr 2 - Początek Nowej Ery
Jest to znacznie ulepszone i rozszerzone wydanie książki „2012 – początek nowej ery”, która ukazała się rok wcześniej. Jest to książka o kryzysie cywilizacji zachodniej. Autor sięga do źródeł i pokazuje, że nie chodzi tylko o załamanie finansowe czy gospodarcze, ale o coś znacznie szerszego, a mianowicie o załamanie obecnego modelu cywilizacji zachodniej – która w obecnym kształcie nie jest w stanie się dłużej rozwijać. Nie jest to więc kryzys, lecz przejście do fazy zastoju. Jest to nałożenie się na siebie, w tym samym czasie, szeregu pozornie tylko różnych zjawisk – bardzo rzadko dostrzeganych w powiązaniu. Jest to proces, jakiego ludzkość jeszcze nigdy nie doświadczyła (jeśli pominąć schyłek średniowiecza). Spowoduje on bardzo głęboką i gwałtowną transformację naszej cywilizacji – począwszy od załamania społecznego, a skończywszy na przemianach kulturowych, nie omijających nawet religii. Witkowski dowodzi, że cały ten proces został kiedyś zaplanowany i ma określony cel. Niniejsza książka stanowi stosunkowo precyzyjny opis procesu przemian, przedstawiający mechanizmy, logiczne zależności pomiędzy nimi oraz bardzo ciekawe propozycje rozwiązań. Stanowi ona analizę naszej cywilizacji o „dużym ładunku pracy intelektualnej”. Bardzo wielu ludzi po jej przeczytaniu, mówiąc o tym, zaczynało od stwierdzenia, że jest to najlepsza książka Igora Witkowskiego. Dlatego została umieszczona na pierwszym miejscu i zapewne długo na nim pozostanie...


Nr 3 - Nowa prawda o Wunderwaffe
Jest to gruntownie przerobione wydanie „Prawdy o Wunderwaffe”. Wykorzystana została część informacji opublikowanych w dotychczasowych dwóch tomach „Prawdy o Wunderwaffe”, które jednak zostały wzbogacone nowymi danymi, z nieopisywanych dotychczas źródeł, gromadzonych od dłuższego czasu. Celem autora było stworzenie książki „dwukrotnie lepszej”. Wiele zagadnień zostało przedstawionych w zupełnie nowym świetle i znacznie szerzej, niż w jakiejkolwiek publikacji dotychczasowej np. projekty ostatniej generacji czołgów Trzeciej Rzeszy, prace nad myśliwcami i pociskami o napędzie strumieniowym, rakiety operacyjne i strategiczne (A-4b i A-9/A-10), a zwłaszcza prace nad tzw. „dzwonem”. Oprócz tego w książce znalazły się opisy bardziej klasycznych broni awangardowych, w tym broni „V”, samolotów odrzutowych, broni masowego rażenia itp. Jest to jeden tom, w formacie A-4, w twardej oprawie, o objętości 335 stron. „Nowa prawda o Wunderwaffe” prezentuje jakość, z jaką nie może się równać żadna inna publikacja na ten temat na świecie, przede wszystkim z uwagi na dużą liczbę źródeł o charakterze dokumentacyjnym.

Nr 4 - Oś świata
Książka poświęcona jest nieznanej, najstarszej ziemskiej cywilizacji i oparta została w dużej części na własnych badaniach autora w terenie (!). Zaprezentowano w niej dowody istnienia wymarłego ludu, który przed tysiącami lat podejmował przedsięwzięcia na skalę globalną. Dowody tworzą łańcuch śladów, którego osią jest linia łącząca główny ośrodek cywilizacji Doliny Indusu w Azji z Wyspą Wielkanocną na Pacyfiku. Oba miejsca leżą dokładnie w przeciwległych punktach naszego globu, a łączy je to samo pismo i szereg innych, niepodważalnych dowodów. Autor pokazuje również, że szlak wędrówki wiódł dalej w Andy, gdzie znajdujemy identyczne, charakterystyczne ślady. Jego ukoronowaniem jest Tiahuanaco i ruiny Puma Punku w Ameryce Południowej. Obszerna dokumentacja fotograficzna Puma Punku jest jednym z największych atutów książki, jako że mamy tam do czynienia ze sztuką obróbki bloków skalnych ewidentnie będącą wytworem rozwiniętej cywilizacji technicznej i nie mającą odpowiednika nigdzie indziej na świecie! W książce przedstawiono też wielkie osiągnięcie nauki polskiej – odczytanie pisma z Wyspy Wielkanocnej. Jest to znaczne rozszerzenie wydania z 2002 roku – mniej więcej połowa książki została napisana na nowo, prezentując nieznane wcześniej informacje. Bezcenne wprost uzupełnienie stanowi dołączona do książki płyta DVD z programem dokumentalnym ukazującym najbardziej tajemnicze ruiny na naszej planecie – boliwijskie Puma Punku. Format B-5, 224 strony.

Nr 5 - Tajne projekty Trzeciej Rzeszy
Książka ta nosi podtytuł „Suplement do Nowej Prawdy o Wunderwaffe” i stanowi kolejną odsłonę wysiłków autora mających na celu ujawnienie najtajniejszych projektów badawczych związanych z tajnymi broniami Hitlera. W odróżnieniu od „Nowej prawdy o Wunderwaffe”, jest to jednak książka w „małym” formacie (B-5), w oprawie miękkiej. Spośród ponad 50 dotychczasowych publikacji Witkowskiego, ta w największym stopniu oparta jest na odtajnionych, nieznanych wcześniej dokumentach, odsłaniając białe plamy w historii drugiej wojny światowej. Są to przede wszystkim zagadnienia dotyczące obecnych ziem polskich – wiele miejsca poświęcono prawdziwemu przeznaczeniu podziemi Lubiąża i Książa (w obu przypadkach chodzi o zupełnie nowe dokumentacje!), pominiętym wcześniej aspektom słynnego „Dzwonu” i wielu innym, równie awangardowym przedsięwzięciom i projektom Trzeciej Rzeszy.

Nr 6 - Germania – plany III Rzeszy na okres powojenny
Jest to zmodyfikowane i znacznie rozszerzone wydanie książki poświęconej monstrualnym planom przeobrażenia świata, jakie miały być zrealizowane po zwycięstwie Trzeciej Rzeszy. Zagadnienie przedstawiono kompleksowo: począwszy od planu rozpętania kolejnej fazy wojny (po zwycięstwie w Europie!), w tym uderzenia na Stany Zjednoczone i Amerykę Południową, kolonizacji zarówno wschodu, jak i zachodu Europy, co planowano z iście niemiecką drobiazgowością, aż po niezliczone projekty architektonicznej transformacji naszego kontynentu. Hitler uważał jednak, że najważniejsza będzie przebudowa samego Berlina w tytanicznym stylu, tak, aby stał się on stolicą świata – tytułową Germanią. Format B-5, 260 stron.


Gdzie kupić książki?

Szukaj książek Igora Witkowskiego na EMPIK.COM lub zadzwoń tel. 22 436-50-41.